Postanowienia ogólne

Właścicielem sklepu internetowego prezentowanego pod adresem zps-korszen.pl, zwanego w dalszej części regulaminu sklepem, jest: Janusz Korszeń, ul.Polna 5 21-311 Komarówka Podlaska, NIP: 538 156 44 39 .
Ceny prezentowane w sklepie wyrażone są w złotych polskich PLN i zawierają podatek VAT.
Do każdego zamówienia dołączony jest paragon fiskalny, lub na życzenie faktura VAT.
Nabywcą jest osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która wypełni formularz zamówienia na stronie i zaakceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
Produkty sprzedawane w sklepie są oryginalne, fabrycznie nowe oraz posiadają gwarancję producenta.

Zamówienia

Złożenie zamówienia należy wykonać poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie sklepu, wybranie sposobu dostawy i płatności, oraz zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.
W przypadku braku możliwości kontaktu z nabywcą np. z powodu błędnie wpisanego numeru telefonu lub adresu e-mail zamówienie będzie anulowane.
Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie danych osobowych nabywcy podanych w zamówieniu przez firmę Janusz Korszeń. Nabywca w każdej chwili może zażądać wglądu lub usunięcia swoich danych. Dane osobowe nabywcy nie będą udostępniane osobom trzecim.
Sklep zastrzega sobie możliwość do weryfikacji każdego zamówienia i do anulowania zamówienia w przypadkach, gdy stwierdzi podejrzenia co do rzetelności zamówienia.
Towar wysyłamy po 1-3 dniach roboczych po zaksięgowaniu przelewu.
Klient przy składaniu zamówienia wybiera czy produkty będą dostarczone przez Pocztę Polską.

Wysyłka:

Przelew:
kurier DPD : do 15 kg, cena 15 zł
Prosimy o kontakt w celu ustalenia kosztów wysyłki, jeśli chcesz zamówić pojedyncze sztuki.

Każdy klient ma możliwość zwrotu zamówionych produktów w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki – w tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt w celu uzgodnienia sposobu zwrotu.

Reklamacje należy wysyłać na adres email: biuro.korszen@gmail.com.

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni, o decyzji klient zostanie powiadomiony drogą mailową.